Speciaal

Cookie beleid


Deze site gebruikt geen zogenaamde tracking cookies. Alleen een volgnummer wordt bijgehouden om uw sessie te kunnen koppelen aan uw winkelwagentje. 


Vanaf 5 juni dient iedere website die bezoekersgedrag, meet en gegevens daarover vastlegt in bijvoorbeeld cookies zich te houden aan de nieuwe cookiewetgeving. 

Effectief betekent dit dat bij het initiële websitebezoek, de bezoeker expliciet toestemming moet verlenen over welke cookies geplaatst mogen worden. Deze toestemming is echter niet nodig voor cookies die als doel hebben communicatie mogelijk te maken of die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website voor de bezoeker, zoals bijvoorbeeld nodig zijn voor het functioneren van een winkelmand of taalinstellingen en inlogstatus.